Mornar motorist - tečaj

Mornar motorist tečaj Izvedba tečaja - lokacija:


Mornar motorist - tečaj se izvede v 3. dnevnem tečaju ekrat letno - za naslednji tečaj pošljite ePošto in pravočasno Vas bomo obvestili!

Kot vsako leto bo termin izvedbe tečaja bo prilagojen kraju, od kjer se bo prijavila večina kandidatov!

1. dan (petek):
 • 17:00 – 17:30 - izpolnjevanje prijavnic, napotki za opravljanje zdravniškega pregleda
 • 17:30 – 18:30 - testiranje znanja tečajnikov iz navigacije in PITM
 • 18:30 – 19:30 - skupni pregled testov in pogovor s kandidati, predvsem o predznanju in izkušnjah ter opozorila na najpogostejše napake, ki so ugotovljene s testom
2. dan (sobota):
 • 09:00 – 11:30 – PITM
 • 11:30 – 13:00 – Varstvo pri delu
 • 13:00 – 14:30 – odmor za kosilo
 • 14:30 – 19:30 – Motoroznanstvo
3. dan (nedelja):
 • 09:00 – 13:00 – Navigacija
 • 13:00 – 14:30 – odmor za kosilo
 • 14:30 – 17:30 – Pomorstvo
Tečaj izvedemo enkrat letno - zainteresirani lahko pošljejo povpraševanje na mail info@slomarine.si

CENA PREDAVANJ JE - 190 €K strokovnemu izpitu za pridobitev naziva "Mornar - motorist" lahko pristopi kandidat:

 • star najmanj 18 let
 • s končano najmanj osnovno šolo
 • ki ima eno leto plovbe kot mornar ali čistilec stroja ali
 • voditelj čolna z najmanj tremi leti izkušenj v plovbi s čolnom
 • ki izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in sluha.
Strokovni del izpitnega programa za naziv "Mornar - motorist v obalnem morju" obsega na podporni ravni predmete:
 • navigacija: luči in označbe na plovni poti, pomorske karte in delo z njimi, priročniki in sredstva za navigacijo, določevanje točke ladje in plovbe v vseh vremenskih razmerah pri obalni plovbi (ustno in praktično),
 • pomorstvo: čolni in ladje, ladijsko skladišče in zavarovanje tovora med plovbo, naprave za nakladanje in razkladanje tovora, za sidranje, krmarjenje, vzdrževanje čolnov in ladij, ladijske vrvi, oprema za reševanje, osnove stabilnosti ladje, postopek proti požaru, vdoru vode, nasedanju ali zapuščanju ladje (ustno in praktično),
 • izogibanje: trčenju na morju (ustno in praktično),
 • ladijski postroji: vrste ladijskih motorjev in način dela, zagon motorjev, nadzor med delovanjem in zaustavitev motorjev, sistemi za hlajenje in mazanje, goriva in maziva za motorje, vrste in namen pomorskih strojev in naprav, gonila za prenos moči, ladijske instalacije, rezervoarji za gorivo, mazivo in vodo (ustno in praktično) in
 • varstvo pri delu: in varstvo morja pred onesnaženjem: viri poškodb pri delu, osebna in kolektivna zaščita na plovnem objektu, ukrepi pred onesnaževanjem morja s plovnih objektov, prva pomoč na plovnem objektu, protipožarna zaščita (ustno in praktično).

Po opravljenem izpitu kandidat pridobi pooblastilo za naziv "Mornar - motorist" Imetnik pooblastila Mornar motorist sme:

 • poveljevati ladji z bruto tonažo do 100, ki ni trgovska ladja, in na njej upravljati ladijske motorje z močjo do 250 kW v meji plovbe 'plovba po Jadranskem morju'
 • poveljevati trgovski ladji z bruto tonažo do 100 in na njej upravljati ladijske motorje z močjo do 250 kW v meji plovbe 'nacionalna plovba' in
 • upravljati čoln za javni prevoz do 50 potnikov ali čoln za gospodarske namene ne glede na moč motorja v meji plovbe 'nacionalna plovba'

Stroškovnik (predlog)

 • Cena predavanj je 190 €
 • Dodatni stroški izpita, ki jih vsak kandidat poravna sam na kapitaniji so 27 €
 • Vsak tečajnik mora k prošnji priložiti overjeno fotokopijo šolskega spričevala (najmanj osnovna šola), in potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna (3 leta)
 • Potrebno je opraviti zdravniški pregled glede ostrine vida in sluha v Kopru (Zavod za zdrav. varstvo Koper – dispanzer za pomorščake, tel: 05 663 08 45)
 • Zdravniški pregled v Kopru stane 79 €. Osebe, ki uporabljajo očala morajo prinesti še izvid okulista.
 • Izpit se opravlja iz petih ločenih predmetov
 • Možna sta dva popravna izpita

Prijava na E-novice


*Ime in priimek:

*E-pošta:

 


 

Napoved za primorjeNudimo:

 • Darilni bon

  za naše tečaje, katerega lahko podarite vašim bližnjim.

  Izposoja plovil

  • Gumenjakov
  • Jadrnic
  • Ostalih čolnov

  Izposoja prikolic za plovila

Zanimive povezave


Pokrovitelji

Izdelava spletnih strani